Ide o činnosť, ktorá je neodmysliteľne spojená s projektovaním pasívnych stavieb. Vzhľadom na inovatívnosť a neštandardnosť našich postupov, stavebných detailov a iných, je naša účasť pri výstavbe nutná z hľadiska dosiahnutia očakávaného výsledku, a nie je možné aby sa klient sám rozhodol pre výstavbu svojho domu podľa našich návrhov.

Táto služba v sebe zahŕňa:

 • zodpovednosť za energetickú triedu stavby
 • zodpovednosť za tesnosť stavby
 • optimalizácia projektovej dokumentácie
 • príprava dokumentácie pre kolaudáciu ako /stavebný denník, energetický certifikát, revízie a podobne/
 • vypracovanie energetického certifikátu a dodanie certifikátu o tesnosti stavby
 • príprava doplnkovej dokumentácie ako záručné listy, návody na použitie
 • pomoc pri nastavovaní parametrov technológií pri prevádzke v prvom roku od začiatku užívanie stavby ako /nastavenie kúrenia, vzduchotechniky, ohrevu TUV, fotovoltiky a podobne/
 • poradenstvo v rôznych novovzniknutých otázkach pri výstavbe
 • výber vhodných subdodávateľov pre výstavbu
 • objednávanie hlavných druhov materiálov na stavbu
 • kontrola „stavbárov“ a iných pracovníkov stavby (tzv. technický dozor investora)
 • kontrola parametrov klientom nakupovaných materiálov
 • kontrola kvality stavby z hľadiska detailov a konštrukcií významných pre pasívne domy
 • posudzovanie alternatívnych technológií objavených sa na trhu počas výstavby
 • optimalizácia daňových povinností klienta súvisiacich s výstavbou
 • ponuka overených dodávateľov technológií a stavebného materiálu s využitím našich zliav
 • poradenstvo pri financovaní stavby
 • posúdenie vhodnosti a návrh už o verených spotrebičov pre dosiahnutie Celkovej energie do 120kWh/m2.rok (4. podmienka v PHPP)
 • poradenstvo pri návrhu fotovoltických systémov ako(FV panelov, trackerov, optimizérov, vplyv difúzneho žiarenia, zimná prevádzka, batérie, meniče a regulátory a iné)
 • návrh fotovoltického systému a spôsobu nabíjania batérií
 • návrh odpadov, alebo prívodu pitnej vody v prípade, že sa na pozemku nenachádzajú

Cena: 100€/m2 (dohoda) zastavanej plochy domu x počet podlaží € bez DPH

TOP