projektovanie domu nahlad

Projektovanie pasívnych a ostrovných domov

Sme firma, ktorá vie bezkonkurenčne navrhnúť a naprojektovať pasívny rodinný dom. Vytvorili sme nový produkt na slovenskom trhu, ktorým je poradenstvo pri výstavbe pasívnych a ostrovných/sebestačných domov.
Máme skúsenosti z praxe a výskumu a teda nami navrhované riešenia vedia byť súčasne lacné aj parametrami špičkové. Vždy sa snažíme aby boli dodržané parametre ale aj návratnosť investície v čom si myslíme že sme TOP minimálne v regióne strednej Európy!

Vieme individuálne navrhnúť aj ostrovný dom a to tiež tak, že je investícia maximálne návratná ako to len ide.

 

AKO FUNGUJEME

Dnes nie je problém postaviť dom s účinnými syntetickými izoláciami za pár „korún“.

Ale je problém postaviť ho tak, aby bol suchý, aby neplesnel, aby skutočná spotreba energií bola naozaj nízka, aby ho v lete nebolo potrebné chladiť, aby boli v dome vyrovnané teploty do +-1°C, aby nemal zložité technológie, aby sa toto všetko dialo s použitím takmer ničoho zložitého a ideálne, aby technológie boli pasívne a nepokaziteľné. 

Toto je umenie.
A toto sú výzvy…

spotreba energií
od 10€/mesačne

splátka úveru s nami až o
100€/mesačne menej

Často sa nám stáva, že klienti prídu s vlastným projektom architektúry buď s tým, že je už projekt urobený ako projekt pre „pasívny“ dom, alebo s tým, že ide o projekt katalogový, prípadne všeobecný.

Ak ide o projekt všeobecný – orientačný, tak nastáva vždy úprava projektu tak aby splnil nároky na „pasívne“ a vzduchotesné stavby.

Opravy nastávajú hlavne v týchto bodoch:

 • odstránenie tepelných mostov
 • optimalizácia hrúbok tepelnej izolácie
 • zmena typu základov
 • kontrola kvality materiálu
 • zmena veľkosti okien (často ide o ich zmenšenie)
 • zmena polohy okien (často ide o odstránenie časti okien. Čo klienti samozrejme nechápu…)
 • zmena spôsobu izolácie strechy
 • úprava polohy komína
 • rozčlenenie dispozície na tzv. „teplé a studené“ časti
 • a iné

Ak príde klient s tým, že už má projekt „optimalizovaný“, teda naprojektovaný projektantom vystupujúcim ako projektant pre pasívne domy, tak častokrát je v tomto prípade tých úprav ešte viac ako pri projektoch, ktoré nie sú nijako optimalizované. Úpravy v tomto prípade sú až principiálne a niekedy ide o úplnú zmenu architektúry a totálne prerobenie stavby.

Najčastejšie chyby, ktorých sa projektanti bez praxe dopúšťajú sú:

 • navrhovanie podľa výpočtu v PHPP.xls vkladaním parametrov všeobecne známych ale pre daný prípad často krát nevhodných
 • vsadenie na veľké plochy okien, z ktorých očakávajú v dobrej vôli vysoké tepelné zisky
 • tabuľkové zadávanie komponentov z PHPP zoznamov, kde sa nachádzajú komponenty často krát drahé, alebo neexistujúce (okenné rámy, typy skiel, rekuperácie, tepelné čerpadlá)
 • zle vyplnený dokument PHPP – najčastejšie ide o principiálne chyby ako napríklad započítanie zemného výmenníka pri rekuperácii, alebo nezapočítanie tepelnú izoláciu potrubí, prípadne zlé plochy a výšky, podcenenie tabuliek s doplnením spotrebičov, zle zvolené podložie stavby, nezapočítanie špaliet do tepelnej ochrany okenných rámov, najväčšia chyba je z nášho pohľadu nezarátanie vplyvu vetra na stavbu asi n a mnoho iných chýb
 • návrh materiálov ktoré majú síce zaujímavé parametre ale nie sú v správnej kombinácii s ostatnými konštrukciami
 • návrh drahých konštrukčných riešení nakoľko projektanti nemajú reálnu prax z výstavby
 • často krát návrh technológie na základe toho s akým dodávateľom majú dohody vopred dohodnuté provízie
 • a pod.

Preto pomerne veľkú časť práce nám zaberie príprava a návrh samotnej myšlienky úsporného /pasívneho/ vzduchotesného domu.

O domoch ostrovných ani nehovorím nakoľko tieto návrhy sú stále v oblasti špekulácií a často skôr v oblasti pocitov ako serióznych výpočtov.

Vzhľadom na naše skúsenosti, reálny dopyt na Slovenskom trhu po návrhoch pasívnych domov, a tiež z dôvodu toho, že reálne takúto službu nikto až na pár výnimiek neposkytuje, sme sa rozhodli vytvoriť spoločnosť, ktorá sa zaoberá hlavne:

ide o komplexný návrh rodinného domu s výpočtami ziskov a strát a s návrhom skladieb, technológií, výpočet návratnosti jedno...

Ide o činnosť, ktorá je neodmysliteľne spojená s projektovaním pasívnych stavieb. Vzhľadom na ...

ide o jedno stretnutie kde formou rozhovoru preberieme spoločne hlavné problémy v existujúcom projekte...

ide o štandardný návrh konštrukcie NED. Projektová dokumentácia obsahuje nasledujúce projekty....

komplexný návrh rodinného domu s výpočtami ziskov a strát a s návrhom skladieb, technológií, výpočet ...

vieme bezkonkurenčne navrhnúť a naprojektovať pasívny rodinný dom bez toho aby bolo tento projekt nutné upravovať kýmkoľvek!

 

NAŠE PRODUKTY

Projekt pasívneho domu

(PSP s netypickými detalami a výpočtami energetiky a ekonomiky)

Projektovanie pasívnych domov

(PSP s netypickými detalami a výpočtami energetiky a ekonomiky) = 50€/m2 zastavanej plochy domu x počet podlaží

Projekt sebestačného domu

(PSP s detailami a výpočtami energetiky a funkčnosti)

Projekt sebestačného domu

(PSP s detailami a výpočtami energetiky a funkčnosti) = 50-100€/m2 zastavanej plochy domu x počet podlaží

Manažovanie výstavby RD

svojpomocne s optimalizáciou vstupných nákladov a zárukou na energetickú triedu a vzduchotesnosť

Manažovanie výstavby RD

svojpomocne s optimalizáciou vstupných nákladov a zárukou na energetickú triedu a vzduchotesnosť = 100€/m2 zastavanej plochy domu x počet podlaží bez DPH

Stavby bez kúrenia a chladenia

 • Táto veta je základnou myšlienkou našej spoločnosti.
 • Kým niektorí sa snažia stavať domy tak aby v zime ušetrili na kúrení, tak my túto otázku máme dávno za sebou a ideme ďalej. Okrem šetrenia v zime my šetríme aj v lete na chladení.
 • Veľké množstvo ľudí podľahlo reklamám a stavajú domy tak, že v zime niečo málo ušetria a v lete to doplatia na chladení, prípadne svoj dom vykúriť a uchladiť ani nedokážu! Určite toto nie je snom žiadneho z vás, ktorí do výstavby investuje desiatky až stovky tisíc eur.
 • Naša spoločnosť sa pri návrhu stavby zameriava hlavne na to aby sa v dome v zime kúriť až tak moc nemuselo a aby bolo v lete v dome príjemne chladno v každej miestnosti a toto všetko bez použitia špeciálnych prípadne akých koľvek technológií
 • Nie je totiž vedou nalepiť kus polystyrénu na múr a dať si do domu tepelné čerpadlo s fotovoltikou, ktoré sú nenávratné ani po sto rokoch, ale vedou je to vymyslieť tak, aby v zime bolo teplo a v lete chladno, a ak už treba za to zaplatiť, tak nech to nie je viac ako pár desiatok až stoviek EUR ročne.

Stavby s extrémne nízkymi tepelnými stratami

 • Znižovanie tepelných strát hrúbkou tepelnej izolácie je, ako u nás hovorím kolegom: „hra pre malé deti“.
 • Základným predpokladom nízkej spotreby tepla je správny návrh stavby, tesnosť stavby, regulácia termodynamických procesov v stavbe. Tepelná izolácia je síce „prvým levelom“ úspory tepla v objekte ale nie je vždy nutnou podmienkou.
 • Tepelná izolácia je pre našu spoločnosť iba akýmsi „vedľajším produktom“ odstraňovania tepelných mostov (viď nižšie), prípadne nutnou základnou podmienkou pre to aby sa stavba v lete neprehrievala.

Stavby ekonomicky optimalizované

 • Naša spoločnosť navrhuje výlučne také stavby, ktoré dosahujú prienik medzi Vstupnou investíciou na výstavbu, Prevádzkovými nákladmi a Návratnosťou vstupnej investície pri zabezpečení najvyššieho komfortu bývania z hľadiska kvality vzduchu, vyváženia interiérových teplôt, neprítomnosti plesní ani pri teplotách okolo -40°C, a bez použitia „zázračných technológií“ ako sú často označované verejnosťou.

Stavby ktoré neprefúkne

 • Tesnosť stavby je jedným z najdôležitejších a najzložitejšie realizovateľných predpokladov pre to aby stavba mohla byť v budúcnosti považovaná za pasívny dom podľa PHPP (Slovenské normy taký pojem nepoznajú).
 • Naša spoločnosť je maximálne hrdá na tesnosti stavieb (okolo 0,1/h a menej), a túto tesnosť zakotvujeme aj v zmluvách s klientmi. Tieto hodnoty dosahujeme súčasne za tej podmienky, že stavba (ako múry, strecha, okná, podlahy atď) tzv. „dýcha“.

Stavby bez drahých a zložitých technológií

 • Ide o stavby, ktoré sa snažíme navrhovať tak, aby dosahovali extrémne kvalitatívne parametre bez použitia napríklad tzv. soláru, fotovoltiky, tepelných čerpadiel a pod. To znamená, že dokážeme bežne postaviť váš dom v kategórii pasívny dom podľa PHPP, a to bez použitia technológií bežne považovaných za „pasívne“.
 • Týchto parametrov dosahujeme najmä vopred naplánovaným a premysleným konceptom podľa zásady „Najskôr počítaj a potom stavaj“, alebo ako sa hovorí na Slovensku: „2 krát meraj a raz rež“

Stavby bez tepelných mostov

 • Jednou zo zaujímavostí našich stavieb je fakt, že tepelné mosty sa v našich domoch nevyskytujú teoreticky ani prakticky. Teoreticky tepelné mosty odstraňujeme pri modelovaní tepelných mostov rôznym software-om v kritických miestach a prakticky tieto modely realizujeme v praxi, nakoľko matematický model nám vždy presne ukáže ako tieto mikro tepelné mosty odstraňovať.
 • Výsledkom je stavba, ktorá nevykazuje žiadne výrazne chladnejšie miesta na povrchu konštrukcie z interiérovej časti, a to nie iba na veľkých plochách ako sú steny a podlaha, ale aj na veľmi malých detailoch (aj niekoľko mm tenkých) napríklad na rámoch okien, prahoch dverí a podobne.
 • Ide prevažne o detaily, ktoré sú často krát diskutované iba na teoretickej akademickej úrovni a vo výskumných centrách, no v reálnej výstavbe sa detailnými tepelnými mostami v lokálne kritických miesta nikto nezaoberá.

Stavby bez plesní

 • Odstránením tepelných mostov a mikro-mostov sa v stavbe dosiahne stav bez studených povrchov čím sa zamedzí kondenzovaniu vzdušnej vlhkosti na chladnom povrchu a následne nedochádza k tvorbe plesní.
 • Tvorbe plesní v našich stavbách taktiež výrazne zamedzuje veľmi účinné vetranie čím sa dosiahne stály obsah vody vo vzduchu, ktorý je udržiavaný v bezpečných medziach. V prípade, že vetranie zlyhá, je možné vetrať mikroventiláciou do doby kým sa ventilácia opraví (oprava rádovo 5-50€)
 • Udržanie stavby suchej a bez kondenzácie pár navrhujeme pre veľmi extrémne podmienky.

Stavby kde technológie spolu komunikujú

 • V tzv. „západných krajinách“ sa pri projektovaní stavby využívajú profesionálne projekčné kancelárie kde nad všetkými projektantmi stojí akýsi „šéf projektant“, ktorý nesie hlavnú myšlienku celej stavby a dohliada na to aby všetky detaily a technológie spolupracovali a neovplyvňovali sa negatívne. Ide o nie málo platenú službu. Takúto službu ponúkame aj my všetkým našim klientom bez rozdielu a to zadarmo. Funkcia akéhosi „ochrancu“ hlavnej myšlienky stavby je veľmi dôležitá a v konečnom dôsledku šetrí nemalé peniaze, ktoré amatéri a jalci vyhadzujú von oknom iba preto, že netušia aké možnosti im prinášajú správne skombinované a vyladené technológie ako kúrenie, ohrev vody, ventilácia, pranie, varenie a iné.

Stavby s ideálne vyrovnanou teplotou

 • Maximálne výkyvy interiérových teplôt v našich stavbách sú do +-1°C a menej a to na akomkoľvek mieste na zemi! Ide o nedosiahnuteľnú hranicu pre drvivú väčšinu stavieb či už na púšti, alebo za polárnym kruhom.
 • Asi každý z vás pozná situáciu kedy je v rodinnom dome pri nízkych vonkajších teplotách (-15°C až -30°C) a kúrení idúcom na plný výkon nepríjemne teplo pri vykurovacom zariadení, a na opačnej strane domu, niekde na severnej stene v komore veľmi chladno. Naopak v lete je v dome v oslnených izbách až 40°c a viac a v pivnici príjemných 18°C. Výkyvy teplôt v takýchto stavbách bývajú často až +-10°C čo sa prejavuje tak, že v dome sa nedá vydržať či v lete alebo v zime.
 • Je tomu tak, že výpočet a návrh stavby bol vykonaný nedôsledne, bez zameranie sa na niektoré detaily, ktoré stavbu v konečnom dôsledku v lete prehrievajú a v zime extrémne ochladzujú a to aj napriek tomu, že centrálny termostat ukazuje veľmi príjemnú priemernú teplotu 25°C…
 • Naše stavby staviame tak aby boli teploty vyrovnané podobne, ak nie aj lepšie ako v kvalitnom modernom byte.

Stavby ako životné poistky, ktoré porazia aj hypotéky

 • Keď je človek zdravý a aktívny, tak niekedy nehľadí na to aké vysoké má mesačné náklady na energie a život v domácnosti. V starobe, alebo invalidite by však rád uvítal také bývanie kde by boli náklady minimálne, alebo vôbec žiadne. A to sú presne tie stavby, ktoré vám ponúkame. Ponúkame vám ale ešte viac. Okrem nízkych mesačných nákladov (0€ až 50€ – kúrenie, ohrev vody, svietenie a.i.) vaša stavba môže poraziť aj všetky úroky na vašej hypotéke a to tak, že naše stavby majú tak nízke náklady, že v porovnaní so susedom ušetríte za 30 rokov niekoľko násobne viac ako zaplatíte banke na úrokoch.
 • Ak chcete vedieť ako je to možné zavolajte nám.

PASÍVNE DOMY

Slovné spojenie PASÍVNY DOM oficiálne prvý krát vzniklo v roku 1991. Išlo o metodiku PHPP, ktorú v Nemecku uviedol do praxe Prof. Feist. Vtedy však netušil čo tým spôsobí. Metodika je pomerne obsiahla a ani niektorí odborníci nedokážu jednoznačne odpovedať čo to pasívny dom naozaj je. Vo svete vznikli dva veľké tábory ľudí, ktorí na „pasívne domy“ nedajú dopustiť a druhí, ktorí tvrdia, že je to niečo nenormálne a zlé.

"Optimalizáciou projektu ušetrite 100€/m2 pri výstavbe PASÍVNEHO domu."

V našej spoločnosti sme k tejto otázke pristúpili profesionálne a snažíme sa byť objektívni. Naša objektivita sa prejavuje v tom, že slovné spojenie „pasívny dom“ dávame zámerne do uvodzoviek a pokiaľ možno ho nepoužívame bez nich.  Nie je to však spôsobené tým, že by sme skutočné pasívne domy nedokázali postaviť, to nie, postavili sme ich nakoniec niekoľko, ale je to spôsobené tým, že to či bude dom podľa metodiky PHPP nakoniec pasívny alebo nie nezáleží iba od nás, ale aj od budúcich majiteľov.

Viac pochopíme ak sa pozrieme na samotnú metodiku PHPP podrobnejšie.

SPOJTE SA S NAMI NA SOCIÁLNYCH SIETIACH

Sledujte naše sociálne siete a prihláste sa na odber aktuálnych a zaujímavých informácií. Vytvorili sme si komunitu ľudí, ktorí si u nás našli priestor pre výmenu a získavanie informácií. Veríme, že sa ku nám pridáte. Veď je to predsa zadarmo :)

OSTROVNÉ DOMY

Ostrovná prevádzka súvisí s hlavnými cieľmi našej spoločnosti uvedenej tu : (v sekcii výskum a vývoj)

Ostrovný dom je z nášho pohľadu na problematiku:

 • jednoduchej konštrukcie nenáročnej na konštrukčné prvky a cenu
 • maximálne úsporný z hľadiska spotreby tepelnej a elektrickej energie
 • maximálne využívajúci gravitačné efekty, prirodzené prúdenia a podobne
 • architektonicky prispôsobený danej lokalite (niekedy veľa a niekedy čo najmenej okien a pod.)
 • bez napojenia na komerčné energetické siete
 • schopný úplne autonómnej energetickej prevádzky

a ak by sme šli do dôsledkov, tak by šlo z nášho pohľadu o dom:

 • navrhnutý tak aby spolupracoval s podpornými systémami ako napríklad pasívny skleník
 • zemný akumulátor tepla
 • využívajúci letných prebytkov energie pre poľnohospodárske účely, alebo pre inú výrobu.

 

 

CENNÍK SLUŽIEB

Projekt pasívneho domu

Ide o komplexný návrh rodinného domu s výpočtami ziskov a strát a s návrhom skladieb, technológií, výpočet návratnosti jednotlivých použitých prvkov a ich porovnanie s alternatívami, a vypracovanie projektov architektúry, kúrenia, elektroinštalácie, zdravotechniky, a požiarnej odolnosti stavby. Výpočet ekonomickej návratnosti stavby vzhľadom k spotrebe energií a úveru poskytnutého na výstavbu.

Stavebná dokumentácia bude zoptimalizovaná v nasledovných oblastiach:

 • odstránenie tepelných mostov
 • optimalizácia hrúbok tepelnej izolácie
 • návrh vhodného druhu základov
 • návrh veľkosti okien
 • návrh polohy okien a parametrov okien pre jednotlivé situácie alebo svetové strany s prihliadnutím na lokalitu umiestnenia stavby
 • návrh vhodného spôsobu izolácie strechy
 • návrh polohy komína
 • návrh dispozície
 • optimalizácia vykurovania a kombinácie rôznych druhov kúrenia pre dosiahnutie maximálneho efektu vykurovania pri najnižšej cene
 • optimalizácia chladenia stavby
 • návrh ohrevu TUV
 • prepojenie a zladenie jednotlivých technológií tak aby spolupracovali čo najdokonalejšie čí sa ich celková cena znižuje
 • a iné

Projektová dokumentácia obsahuje nasledujúce projekty:

- architektúra, situácia umiestnenia stavby, statika, teplotechnika, zdravotechnika, požiarna ochrana, elektroinštalácia s bleskozvodom a technické správny.

Projektová dokumentácia je vytlačená v 4 paré

Dodatková dokumentácia:

- netypické detaily,  výpočet energetiky a ekonomiky stavby /niečo ako teplotechnicka ale s návratnosťou rôznych druhov investícií/,

Cena: 50€/m2 zastavanej plochy domu x počet podlaží € bez DPH

Manažérska činnosť pri výstavbe pasívneho domu

Ide o činnosť, ktorá je neodmysliteľne spojená s projektovaním pasívnych stavieb. Vzhľadom na inovatívnosť a neštandardnosť našich postupov, stavebných detailov a iných, je naša účasť pri výstavbe nutná z hľadiska dosiahnutia očakávaného výsledku, a nie je možné aby sa klient sám rozhodol pre výstavbu svojho domu podľa našich návrhov.

Táto služba v sebe zahŕňa:

 • zodpovednosť za energetickú triedu stavby
 • zodpovednosť za tesnosť stavby
 • optimalizácia projektovej dokumentácie
 • príprava dokumentácie pre kolaudáciu ako /stavebný denník, energetický certifikát, revízie a podobne/
 • vypracovanie energetického certifikátu a dodanie certifikátu o tesnosti stavby
 • príprava doplnkovej dokumentácie ako záručné listy, návody na použitie
 • pomoc pri nastavovaní parametrov technológií pri prevádzke v prvom roku od začiatku užívanie stavby ako /nastavenie kúrenia, vzduchotechniky, ohrevu TUV, fotovoltiky a podobne/
 • poradenstvo v rôznych novovzniknutých otázkach pri výstavbe
 • výber vhodných subdodávateľov pre výstavbu
 • objednávanie hlavných druhov materiálov na stavbu
 • kontrola „stavbárov“ a iných pracovníkov stavby (tzv. technický dozor investora)
 • kontrola parametrov klientom nakupovaných materiálov
 • kontrola kvality stavby z hľadiska detailov a konštrukcií významných pre pasívne domy
 • posudzovanie alternatívnych technológií objavených sa na trhu počas výstavby
 • optimalizácia daňových povinností klienta súvisiacich s výstavbou
 • ponuka overených dodávateľov technológií a stavebného materiálu s využitím našich zliav
 • poradenstvo pri financovaní stavby
 • posúdenie vhodnosti a návrh už o verených spotrebičov pre dosiahnutie Celkovej energie do 120kWh/m2.rok (4. podmienka v PHPP)
 • poradenstvo pri návrhu fotovoltických systémov ako(FV panelov, trackerov, optimizérov, vplyv difúzneho žiarenia, zimná prevádzka, batérie, meniče a regulátory a iné)
 • návrh fotovoltického systému a spôsobu nabíjania batérií
 • návrh odpadov, alebo prívodu pitnej vody v prípade, že sa na pozemku nenachádzajú

Cena: 100€/m2 (dohoda)  zastavanej plochy domu x počet podlaží € bez DPH

ĎALEJ PONÚKAME

Konzultácie v príprave projektu a výstavby pasívnych a inak úsporných stavieb

ide o osobné stretnutia, prípadne poradenstvo formou telefonátu, alebo e-mailom, v ktorých spoločne preberieme hlavné problémy v existujúcom projekte a výstavbe pasívnych a inak úsporných stavieb. Stretnutie trvá asi 1,5-4 hodiny podľa závažnosti nedostatkov a otázok. Zo stretnutia, alebo ostatnej komunikácie bude vyhotovený zápis, ktorý bude pre klienta dokladom v prípade reklamácie odporúčaných riešení poradcu.

Cena: 100€/h bez DPH + cestovné 0,3€/km

Projekt NED /nízkoenergetického domu/

Ide o štandardný návrh konštrukcie NED. Projektová dokumentácia obsahuje nasledujúce projekty: - architektúry, situáciu umiestnenia stavby, statiky, teplotechniky, zdravotechniky, požiarnej ochrany, elektroinštalácie s bleskozvodom a technické správny. Projektová dokumentácia je vytlačená v 4 paré

Klientovi budú odovzdané - PSP s netypickými detalami, výpočtami energetiky a ekonomiky, a výpočtami funkčnosti.

Cena: od 1500€ do 3500€ bez DPH

Projekt sebestačného domu /ostrovnej prevádzky/

ide o komplexný návrh rodinného domu s výpočtami ziskov a strát a s návrhom skladieb, technológií, výpočet návratnosti jednotlivých použitých prvkov a ich porovnanie s alternatívami, a vypracovanie projektov architektúry, kúrenia, elektroinštalácie, zdravotechniky, a požiarnej odolnosti stavby. Návrh parametrov kľúčových pre dosiahnutie funkčnosti ostrovnej prevádzky, ako návrh výkonu elektrární, veľkosti batérií, typov spotrebičov a iné.  Klientovi budú odovzdané - PSP s netypickými detalami, výpočtami energetiky a ekonomiky, a výpočtami funkčnosti.

Cena: 50 – 100€/m2 (dohoda)  zastavanej plochy domu x počet podlaží € bez DPH

 

KONTAKTUJTE NÁS!

Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 911 613 911

Napíšte nám email na krivosikrene@gmail.com a my Vám odpovieme v čo najkratšom čase.

SEMARGL SK, s.r.o.
Námestie Andreja Hlinku 1
010 01 Žilina, Slovensko

Kontaktný formulár

V prípade záujmu o naše služby alebo otázok nás neváhajte kontaktovať. Napíšte nám správu a my Vám odpovevieme tak rýchlo ako sa len bude dať.

Please enter the reCaptcha public and private keys inside the admin panel!

TOP