Ostrovné domy

Ostrovná prevádzka súvisí s hlavnými cieľmi našej spoločnosti uvedenej tu

Ostrovný dom je z nášho pohľadu na problematiku:

 • jednoduchej konštrukcie nenáročnej na konštrukčné prvky a cenu
 • maximálne úsporný z hľadiska spotreby tepelnej a elektrickej energie
 • maximálne využívajúci gravitačné efekty, prirodzené prúdenia a podobne
 • architektonicky prispôsobený danej lokalite (niekedy veľa a niekedy čo najmenej okien a pod.)
 • bez napojenia na komerčné energetické siete
 • schopný úplne autonómnej energetickej prevádzky

a ak by sme šli do dôsledkov, tak by šlo z nášho pohľadu o dom:

 • navrhnutý tak aby spolupracoval s podpornými systémami ako napríklad pasívny skleník
 • zemný akumulátor tepla
 • využívajúci letných prebytkov energie pre poľnohospodárske účely, alebo pre inú výrobu.

Pre dosiahnutie týchto čiastkových cieľov využívame:

 • výskum v oblasti Zemného akumulátora tepla
 • Pasívne skleníky a zimné záhrady
 • inovatívne spôsoby výstavby – výskumný dom z PUR panelov
 • špeciálne multifunkčné pece a iné multifunkčné zariadenia
 • fotovoltaické elektrárne s rôznymi spôsobmi prevádzky

 

Viac o živote v ostrovnej prevádzke TU

TOP